HomeWie is wie?Lawrence Vancraeyenest

Lawrence Vancraeyenest

Ondervoorzitter

SCHOUDERS ONDER JONG N-VA

Als dagelijks bestuurslid van Jong N-VA is Lawrence verantwoordelijk voor het inhoudelijk beleid en de politieke vorming. Hij was ook een tijdlang algemeen secretaris van Jong N-VA en regiocoördinator van de Jong N-VA-regio Rupel-Zuidrand. Als een van de sterkhouders binnen de nationale werking bepaalt hij mee de richting van onze jongerenorganisatie en ondersteunt hij de werking van verschillende jongerenafdelingen.

Naar aanleiding van het #Voorsprong-congres nam Lawrence het ondervoorzitterschap op zich van de commissie die zich buigt over de domeinen economie, arbeidsmarkt, pensioenen en sociale zekerheid. Hij is tevens voorzitter van de nationale werkgroep ‘vrijheid en bescherming’.

IN HET HART VAN DE PARTIJ

Lawrence is professioneel actief als coördinator van de Cel lokaal beleid op het partijsecretariaat, het hart van de N-VA. Naast de aansturing van de cel volgt hij er als adviseur hoofdzakelijk de domeinen financiën en begroting, strategisch management en beleidsplanning op.

De Cel lokaal beleid biedt voornamelijk ondersteuning, coaching en begeleiding aan de ruim 2.500 lokale N-VA-mandatarissen. Dat gaat van juridische en technische adviezen, over conceptuele duiding tot communicatieve ondersteuning. Daarnaast verzorgt ze opleidingen en vormingen, vertaalt ze het nationale beleid naar de lokale context en ontwikkelt ze proactief eigen voorstellen die een antwoord bieden op specifieke lokale beleidsaspecten. In dat verband volgt de cel ook de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op.

Voorheen werkte Lawrence reeds als auditor, juridisch adviseur en assistent gerechtsexpert en als adviseur binnen de Cel Lokaal Beleid die hij nu leidt.

ENGAGEMENT GEGROEID UIT HET STUDENTENLEVEN

Met succes slaagde Lawrence aan de Universiteit Antwerpen, waar hij een master Handelsingenieur en een bachelor Rechten behaalde. Bovendien voltooide hij het executive programma ‘Financieel management voor lokale besturen’ aan de Antwerp Management School. Hij was ook jarenlang actief binnen de studentenbeweging en studentenvertegenwoordiging zowel binnen de universiteit en de associatie, als op stedelijk en Vlaams niveau. Naast heel wat praesidiumervaring, was hij zo onder meer lid van het bestuurscollege en de Raad van Bestuur van de UAntwerpen, voorzitter van de associatiestudentenraad, bureaulid bij de SRUA, ondervoorzitter van Antwerpen Studentenstad en fractieleider bij de Vlaamse Vereniging van Studenten.

LOKAAL

Hoewel zijn wortels in West-Vlaamse bodem liggen, verhuisde Lawrence, na omzwervingen via Antwerpen en Leuven, sinds een paar jaar naar Edegem, waar hij OCMW-raadslid is. Hij is er ook actief bij het lokale N-VA-bestuur en de lokale Jong N-VA-werking.

Edegem
18 mei 1986
Tel.
0486/60.09.13