HomeWie is wie?Tomas Roggeman

Tomas Roggeman

Voorzitter

MOTOR VAN VERNIEUWING

Tomas Roggeman is nationaal voorzitter van Jong N-VA. Hij leidt het dagelijks bestuur op basis van een project dat van Jong N-VA een motor van vernieuwing wil maken voor N-VA en voor de Vlaamse Beweging. De doorstroming van jonge mensen en frisse beleidsideeën staat hierin centraal. Deze beleidsfilosofie gaat uit van een bottom-up aanpak met heel open werking en participatie van onderuit.

GEMEENTERAADSLID DENDERMONDE

Tomas is het jongste gemeenteraadslid in Dendermonde. Zijn doel is om de vaak onderschatte Denderstreek te versterken. Hij stuurt de beleidsaandacht naar de verzilvering van het bestaande onderbenutte potentieel aan infrastructuur, natuur en architectuur.

ACADEMICUS

Van opleiding is Tomas geschiedkundige en econoom. Hij studeerde af aan de UGent met de grootste onderscheiding. Voor academische verwezenlijkingen kende de faculteit Economie hem de Cerise-prijs toe. Hij was als doctoraatstudent een tijd verbonden aan de KULeuven en de Vlerick Business School. Vandaag ondersteunt hij de kamerfractie van N-VA op de dossiers Overheidsbedrijven.

Tomas houdt van postpunkmuziek, blonde streekbieren en – uiteraard- politiek!

Oudegem
30 okt 1986
Tel.
0472/89.03.96